loader-logo

2de graad OPLEIDINGEN HOUT duaal

In deze opleiding leer je de eigen werkzaamheden voorbereiden en de grondstoffen verwerken, (houtbewerkings-) machines in- en omstellen en werkstukken bewerken om zo onderdelen voor schrijnwerkelementen, meubelen, interieurelementen, decors en standen, … in hout en plaatmateriaal aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen.

In deze opleiding leer je ondersteunende routinematige
handelingen uit te voeren zoals het (machinaal) bewerken van werkstukken, het vergaren of afmonteren van onderdelen in hout of het plaatsen van houten elementen. Je doet dit altijd onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies.


leren en werken gecombineerd

Deze opleidingen hout duaal combineren een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Dit omvat samen minimaal 28 opleidingsuren per week.
Kiezen voor deze opleidingen is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleidingen situeren zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs en zijn gekoppeld met de verplichte algemene vorming. Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein STEM worden behaald. Deze opleidingen lopen over 2 jaren.

toelatingsvoorwaarden

  • je voldoet aan de voltijdse leerplicht
  • je bent 15 jaar en hebt de 1ste graad gevolgd
  • je bent 16 jaar, je kan instappen zonder voorwaarden

Contacteer onze school voor meer informatie!