loader-logo

2de graad OPLEIDING LASSEN duaal

In deze opleiding leer je geïnformeerd werken op een veilige en duurzame manier met materialen,
chemische stoffen en technische systemen. Dit doe je volgens de geldende veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen. Je werkt ergonomisch en aan de hand van een planning voer je de voorbereidende werkzaamheden uit.

Je leert de werking van de te gebruiken machines en stelt de te lassen stukken samen a.d.h.v. de technische tekeningen die je krijgt. Je leert een hoeknaadverbinding te lassen met een halfautomaat en TIG-proces. Na het lassen heb je aandacht voor het opzuiveren van de lasnaad zoals het borstelen, het
verwijderen van lasspatten…


leren en werken gecombineerd

Deze opleiding lassen duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Dit omvat samen minimaal 28 opleidingsuren per week.
Kiezen voor deze opleidingen is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs en is gekoppeld met de verplichte algemene vorming. Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein STEM worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

toelatingsvoorwaarden

  • je voldoet aan de voltijdse leerplicht
  • je bent 15 jaar en hebt de 1ste graad gevolgd
  • je bent 16 jaar, je kan instappen zonder voorwaarden

Contacteer onze school voor meer informatie!