loader-logo

2de graad OPLEIDING WINKELMEDEWERKER duaal

In deze opleiding leer je producten op een commerciële wijze in de winkel plaatsen en de kassa bedienen om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren. 

Indien een werkplek alleen non-food of alleen food aanbiedt, zal de aanbieder de vaardigheden en kennis die niet op de werkplek kunnen gerealiseerd worden tijdens de schoolcomponent aanbieden. 


leren en werken gecombineerd

Deze opleiding winkelbediende duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Dit omvat samen minimaal 28 opleidingsuren per week.
Kiezen voor deze opleidingen is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs en is gekoppeld met de verplichte algemene vorming. Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein verkoop worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

toelatingsvoorwaarden

  • je voldoet aan de voltijdse leerplicht
  • je bent 15 jaar en hebt de 1ste graad gevolgd
  • je bent 16 jaar, je kan instappen zonder voorwaarden

Contacteer onze school voor meer informatie!