loader-logo

3de graad OPLEIDING RUWBOUW duaal

In deze opleiding ruwbouw duaal leer je in een residentiële context metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken,… om nieuwbouw en renovatiewerken te realiseren.


leren en werken gecombineerd

Deze opleiding bouw duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Dit omvat samen minimaal 28 opleidingsuren per week.
Kiezen voor deze opleiding is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde graad beroepssecundair onderwijs en is gekoppeld met de verplichte algemene vorming. Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 3 binnen het domein bouw worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

toelatingsvoorwaarden

  • je voldoet aan de voltijdse leerplicht
  • je bent geslaagd voor de 2de graad secundair onderwijs

Contacteer onze school voor meer informatie!