loader-logo

7bso OPLEIDING SPECIALISATIE INTERIEURBOUWER duaal

SPECIALISATIE INTERIEURBOUWER duaal

Bekijk de visuele voorstelling (structuurschema).

In deze opleiding leer je jouw eigen werkzaamheden voorbereiden en de grondstoffen verwerken. Je leert het bewerken, vergaren, afmonteren van onderdelen voor interieurelementen en het instellen van de houtbewerkingsmachines die je daarvoor nodig hebt. Na de vervaardiging van de onderdelen leer je deze in elkaar zetten en in de ruwbouw monteren. Je integreert ook sanitaire en elektrische toestellen en werkt de interieuronderdelen af zodat interieur- of projectmeubilair zoals keukens, badkamers, dressings, winkel- en kantoorinrichtingen, … kan worden geplaatst volgens de werkopdracht.


leren en werken gecombineerd

Deze opleiding houtbewerking duaal combineren een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Dit omvat samen minimaal 28 opleidingsuren per week.
Kiezen voor deze opleidingen is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs en is gekoppeld met de verplichte algemene vorming. Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 4 binnen het domein hout worden behaald. Deze opleiding loopt over 1 jaar.

toelatingsvoorwaarden

  • je voldoet aan de voltijdse leerplicht
  • je hebt eerder een diploma secundair onderwijs behaald (bij voorkeur in hetzelfde studiegebied)
  • je hebt een studiegetuigschrift van het 2de jaar 3de graad behaald (bij voorkeur in hetzelfde studiegebied)
  • je bent in het bezit van een medische geschiktheidsverklaring

Contacteer onze school voor meer informatie!