loader-logo

7bso OPLEIDING SPECIALISATIE MONTEUR STEIGERBOUW duaal

SPECIALISATIE MONTEUR STEIGERBOUW duaal

Bekijk de visuele voorstelling (structuurschema).

In deze opleiding leer je enerzijds zelfstandig steigers met standaardconfiguraties monteren, demonteren, ombouwen en herstellen en anderzijds helpen onder toezicht van een chef-monteur bij het monteren, demonteren, ombouwen en herstellen van steigers met complexe configuratie om zo veilige steigerconstructies te realiseren.


leren en werken gecombineerd

Deze opleiding lasser-monteerder duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Dit omvat samen minimaal 28 opleidingsuren per week.
Kiezen voor deze opleidingen is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs en is gekoppeld met de verplichte algemene vorming. Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 4 binnen het domein mechanica-elektriciteit worden behaald. Deze opleiding loopt over 1 schooljaar.

toelatingsvoorwaarden

  • je voldoet aan de voltijdse leerplicht
  • je hebt eerder een diploma secundair onderwijs behaald (bij voorkeur in hetzelfde studiegebied)
  • je hebt een studiegetuigschrift van het 2de jaar 3de graad behaald (bij voorkeur in hetzelfde studiegebied)

Contacteer onze school voor meer informatie!