loader-logo

DOCUMENTEN

CENTRUMREGLEMENT

Het centrumreglement bestaat uit twee delen, een derde deel geeft nuttige informatie:

  • Deel I: Pedagogisch project & engagementsverklaring
  • Deel II: Het reglement: hier vind je info terug over onder andere afspraken over afwezigheden, schoolrekening, begeleiding bij je studies, evaluaties en klassenraden alsook een aantal leefregels.
  • Deel III: Nuttige informatie over diverse onderwerpen.

OAO

Het hoofddoel van de OAO is het aanleren van een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan de leerling geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding. Het exacte bedrag van de vergoeding hangt onder andere af van het opleidingsjaar van de leerling.

Het is ook belangrijk voldoende geïnformeerd te zijn over

  • of de leerling belastingen moet betalen en of hij/zij ten laste blijft van de ouders:
    • of zij nog steeds recht hebben op het groeipakket,
    • of de leerling recht heeft op ziekte-uitkering en wat met de wachttijd na de periode van gewaarborgde leervergoeding,
    • wat er moet gebeuren als de opleiding en hiermee ook de OAO wordt beëindigd.