loader-logo

In ons centrum gaan we voor toekomstgerichte opleidingen binnen het secundair onderwijs.  
Via open communicatie en respect voor het uniek zijn van elke jongere biedt ons centrum tijd en ruimte voor een waarde(n)volle opleiding op maat.

IN ONS OPVOEDINGSPROJECT STA JIJ CENTRAAL

Samen gaan we voor 1 doel: jou, als jongere, begeleiden tot jong-volwassene die bij het verlaten van ons centrum voldoende maturiteit (kennis, vaardigheden en attitudes) heeft om jouw plaats in de maatschappij verder vorm te geven.

Om dit te kunnen waarmaken, is het noodzakelijk dat je, als leerling, arbeidsbereid en arbeidsrijp bent. Het is belangrijk de nodige motivatie te hebben om zowel aan het leren als aan het werken deel te nemen.

LEREN EN WERKEN GECOMBINEERD

Kies je ervoor om de leerweg van ‘leren en werken‘ of ‘duaal leren‘ in te slaan, dan kies je om jouw schoolse opleiding te combineren met een opleiding in een arbeidsomgeving. Je kiest voor een voltijds engagement.
De kennis, vaardigheden en attitudes worden zowel op school als bij een bedrijf aangeleerd. Op die manier heb je een kwaliteitsvol kader om je leerweg verder te zetten.

Wil jij het pad van alternerend leren op?
Bekijk dan wat dit inhoudt:

instapvoorwaarden
voltijds engagement