loader-logo

ONS TEAM

Dagelijks staat een uitgebreid team voor je klaar om jou in jouw leerproces te begeleiden.
Directie, ondersteunend team, leerkrachtenteam en CLB zorgen er samen met jou voor dat jouw tijd in ons CLW een leuke en leerrijke ervaring is die leidt tot jouw toekomst.
Met hen kan je de juiste stappen zetten in het behalen van jouw certificaten en getuigschriften.

TEAM

De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator van het centrum.

ondersteunend team

Het ondersteunend team staat in voor jouw begeleiding en administratieve verplichtingen. 
Zij bieden jou de nodige ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak en op vlak van leerzorg. 
Ze helpen je met het invullen van de nodige administratieve documenten, leiden je toe naar een tewerkstelling en geven jou de nodige ondersteuning tijdens de tewerkstelling. Deze ondersteuning dragen we in ons centrum hoog in het vaandel. 

De administratief medewerkers en onthaal zorgen ervoor dat iedereen die het CLW bezoekt zich welkom voelt. Ze staan ook in voor de bestelling en bezorging van het werkmateriaal, de regeling van de stages BGV, de leerlingenadministratie, het verzamelen van de gegevens voor het afdrukken van de attesten en rapporten, de publiciteit van het CLW en de facturatie.

De leerlingenbegeleiders staan in voor de trajectbegeleiding brugproject, voortrajecten en POT.
Ze zorgen ervoor dat jij je als leerling goed voelt op ons CLW en staan klaar om jouw een helpende hand en een luisterend oor te bieden wanneer het je iets minder gaat.
Ze helpen je graag met je vragen over school, leren, studiekeuze, sociale moeilijkheden,… .

De trajectbegeleiders reguliere tewerkstelling zorgen voor de link tussen jou en jouw tewerkstelling.
Ze ondersteunen ook de bedrijven waar mogelijke tewerkstelling is met het in orde brengen van de aanvraagformulieren die nodig zijn om als bedrijf erkend te worden in alternerende tewerkstellingsplaats.

Onze gedreven groep leerkrachten zorgt ervoor dat jij een gepaste opleiding krijgt. Zij zullen jou de nodige kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen. Zij kunnen voor jou ook optreden als vertrouwenspersoon. 
Elk met hun expertise in hun werkveld; algemene vorming 2de of 3de graad secundair onderwijs of beroepsgerichte vorming verkoop, verzorging, horeca, bouw, schilderen, hout- en metaalbewerking.

leerkrachtenteam

CLB

Ons centrum werkt nauw samen met het centrum voor leerlingbegeleiding. Je kan er terecht voor informatie en hulpverlening in verband met leerproblemen, gezondheid, persoonlijkheidsproblemen, gedragsproblemen, … 
Aarzel niet om het CLB te contacteren bij vragen of problemen van welke aard ook.

Kattenstraat 65 – 8800 Roeselare
051 25 97 00 – www.clbroeselare.be

PARTNERS AANLOOPFASE

Heb je nog niet de nodige praktische vaardigheden of de passende arbeidsattitudes, dan start je in een aanloopfase.
Binnen het systeem van leren en werken is dit de fase waarbij jongeren die wel goesting hebben om te werken, maar dit om een of andere reden nog moeilijk kunnen waarmaken via een reguliere te werkstelling worden toegeleid.

De aanloopfase wordt georganiseerd door 2 promotoren: vzw Groep Intro en vzw Jongerenatelier.
Zij geven in bepaalde gevallen ook extra begeleiding: IBAL=individuele begeleiding alternerend leren of een NAFT=naadloos flexibel traject.

De coaches van Groep Intro en Jongerenatelier zijn bepaalde dagen aanwezig in ons centrum.


Kom meer te weten over onze opleidingen!

opleidingen LEREN en WERKEN
opleidingen DUAAL LEREN