loader-logo

PERSONENZORG LEREN EN WERKEN

De opleidingen binnen personenzorg zijn lineaire trajecten. Dit betekent dat deze lopen over één of meerdere jaren.

Je kan pas een ‘certificaat van de beroepsopleiding’ bekomen als je het volledige traject met vrucht afwerkt; met uitzondering van het traject verzorgende/zorgkundige duaal.

Binnen dit gebied heb je de opleiding verzorgende op 3de graad:

VERZORGENDE

Deze opleiding bedraagt minimum 2400 uren, waarvan ten minste 1200 uren alternerende werkplekopleiding.
Je kan enkel een kwalificatie behalen als je deze uren haalt en slaagt. 

ZORGKUNDIGE

Deze opleiding kan je verder volgen in het traject verzorgende-zorgkundige duaal, 7BSO.

je leert

  • de competenties nodig als logistiek helper 
  • hulp bieden bij verzorging, maaltijd, rust in de eigen leefomgeving van de zorgvrager 
  • schoonmaak en onderhoud van de leefomgeving van de zorgvrager 
  • hulp bieden bij organisatie van de dagelijkse levensverrichtingen

Onze andere opleidingen leren en werken:

winkelbediende
metaal
horeca
hout
bouw
schilderen