loader-logo

WERKPLEKLEREN

Er bestaan verschillende mogelijkheden:

  • opleiding op de werkvloer met contract van min. 20 uur/week
  • opleiding op de werkvloer met een stageovereenkomst van min. 12 of 13 uur/week (afhankelijk van je lestijd op school)
  • opleiding via een aangepaste invulling van min. 12 of 13 uur/week (afhankelijk van je lestijd op school)

Je krijgt een trajectbegeleider op school. Deze houdt ook nauw contact met de mentor op jouw werk. Werkervaring is van groot belang in functie van het behalen van getuigschriften binnen ons centrum.

Voor een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt zal een OAO, overeenkomst alternerende opleiding, worden afgesloten met de werkgever. Hierdoor kan je een maandvergoeding ontvangen. Afhankelijk van jouw vooropleiding zal jouw loonberekening anders zijn.

Heb je nog niet de nodige praktische vaardigheden of arbeidsattitudes dan start je in de AANLOOPFASE.
Je krijgt bijkomende vorming of doet ervaring op op de werkvloer. Na de opleiding zou je over de nodige werkervaring en arbeidsattitudes moet en beschikken om door te stromen naar de reguliere (=gewone) arbeidsmarkt.

Deze aanloopfase wordt georganiseerd door 2 promotoren: vzw Groep Intro en vzw Jongerenatelier.

groep intro
jongerenatelier

Vanuit deze organisaties krijg je dan een aanloopcoach toegewezen. Die zal je verder begeleiden tijdens de aangepaste invulling.
Deze aanloopcoach houdt nauw contact met jouw trajectbegeleider op school.