loader-logo

In ons Centrum Leren en Werken (CLW) gaan we voor toekomstgerichte opleidingen binnen het secundair onderwijs.  

Ons doel is jongeren zich optimaal te laten ontplooien en hen zo de kans te bieden om hun weg te vinden zowel op de arbeidsmarkt als in de maatschappij. 

Via open communicatie en respect voor het uniek zijn van elke jongere biedt ons CLW tijd en ruimte voor een waarde(n)volle opleiding op maat.  

In ons opvoedingsproject staat de leerling centraal. 


Ga op ontdekking en zie wat onze school voor jou kan betekenen!

werking schooljaar
onze opleidingen
ons team