loader-logo

2de graad OPLEIDING WINKELMEDEWERKER duaal

WINKELMEDEWERKER duaal

In deze opleiding krijg je inzicht in de uitvoerende taken die de goederen- en
documentenstroom tot leven brengen. Je leert goederen in ontvangst nemen en ze vakkundig en met oog
voor veiligheid op te slaan in een winkelmagazijn. Je gaat aan de slag met de competenties die nodig zijn om klanten te onthalen, artikels te presenteren en professioneel te communiceren met klanten.

Je ontwikkelt inzicht in aspecten van de retailsector zoals de organisatie en inrichting van de
winkel, branches, winkelvormen … . Je leert in functie van het ondersteunen van de goederenstroom in een winkel
inzicht ontwikkelen in de documenten onderliggend aan verkoopactiviteiten. Je leert dat
bedrijfscultuur -en procedures nauw verweven zijn met het reilen en zeilen in een
onderneming en een grote invloed hebben op jouw eigen professioneel handelen.


leren en werken gecombineerd

Deze opleiding winkelbediende duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Dit omvat samen minimaal 28 opleidingsuren per week.
Kiezen voor deze opleidingen is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs en is gekoppeld met de verplichte algemene vorming. Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein verkoop worden behaald. Deze opleiding loopt over 2 jaren.

toelatingsvoorwaarden

  • je voldoet aan de voltijdse leerplicht
  • je bent 15 jaar en hebt de 1ste graad gevolgd
  • je bent 16 jaar, je kan instappen zonder voorwaarden

Contacteer onze school voor meer informatie!