loader-logo

onze opleidingen

De keuze van het traject waarin je wil worden opgeleid, is afhankelijk van jouw interesse. Daarnaast zal ook de plaats waar je kan tewerkgesteld worden, mee bepalend zijn.
Een voorafgaandelijk screeningsgesprek zal hierin duidelijkheid scheppen.

Voor duaal leren zal de begeleidende klassenraad van de vorige opleiding en/of de trajectbegeleider van de nieuwe duale opleiding hierover een (niet-bindend) advies geven.

Alle opleidingstrajecten, met uitzondering van trajecten leren en werken binnen de personenzorg, worden modulair aangeboden.

LINEAIRE TRAJECTEN

Een lineair traject loopt over een of meerdere jaren.
Je kan pas een certificaat van de beroepsopleiding behalen als je het volledige schooljaar met succes hebt doorlopen en dit tot 30 juni van elk schooljaar.

Binnen de lineaire trajecten kan je volgende opleidingen volgen:MODULAIRE TRAJECTEN

Een traject bestaat uit modules. Doorloop je een module met succes, dan kan je, op elk moment in het schooljaar, een (deel)certificaat behalen. Behaalde je alle deelcertificaten van een opleiding, dan krijg je het certificaat van de beroepsopleiding die je volgde.
De opleidingen zijn niet graadsgebonden.

Binnen de modulaire trajecten kan je volgende opleidingen volgen:DUAAL LEREN

Duaal leren is een combinatie van ‘leren op school’ ÉN ‘leren in een bedrijf of zaak’.

Om een opleiding duaal leren te volgen, is het belangrijk dat je arbeidsbereid ÉN arbeidsrijp bent. Dit betekent dat je gemotiveerd ÉN in staat bent om te leren op een werkvloer.

Tijdens de 2 lesdagen op school krijg je zowel algemene vorming als beroepsgerichte vorming aangeboden. Op jouw werkplek leer je, onder begeleiding van een mentor, theoretische kennis, praktische vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor jouw specifiek beroep.

Een duaal traject bestaat steeds uit één of meerdere clusters en is graadsgebonden.

Een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie, kan behaald worden als je één of meerdere clusters met succes hebt doorlopen. Welke clusters is afhankelijk van de opleiding. ALLE clusters van een traject moeten doorlopen zijn om te kunnen slagen voor de totale opleiding.

Als je slaagt voor jouw beroepsopleiding ÉN voor algemene vorming, behaal je een identiek getuigschrift/diploma als in een voltijds traject secundair onderwijs. Slaag je niet voor algemene vorming dan krijg je een bewijs van beroepskwalificatie.

Een belangrijk verschil met de opleidingen leren en werken is dat de theoretische beroepskennis ook aangeleerd wordt op de werkvloer.

Leren en werken richt zich meer op het leren werken op de werkvloer. De theoretische achtergrond wordt in het centrum gegeven.

Binnen de duale trajecten kan je volgende opleidingen volgen:

2de graad duaal

 • 2de graad machinaal houtbewerker duaal
 • 2de graad keukenmedewerker duaal
 • 2de graad hulpkelner duaal
 • 2de graad medewerker ruwbouw duaal

3de graad duaal

 • 3de graad lassen-constructie duaal (5 en 6 BSO) 
 • 3de graad ruwbouw (5 en 6 BSO)
 • 3de graad restaurant en keuken (5 en 6 BSO)

specialisatiejaar duaal

 • specialisatiejaar lasser monteerder (7BSO)
 • specialisatiejaar zorgkundige (7 BSO)
 • specialisatiejaar interieurbouwer (7 BSO)
 • specialisatiejaar dakwerker (7 BSO)

toelatingsvoorwaarden

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • 15 jaar zijn en de 1ste graad gevolgd hebben
 • aan 16 jaar zonder voorwaarden

toelatingsvoorwaarden

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • geslaagd zijn voor de 2de graad secundair onderwijs

toelatingsvoorwaarden

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • eerder een diploma secundair onderwijs behaald (bij voorkeur in hetzelfde studiegebied) hebben
 • studiegetuigschrift van het 2de jaar 3de graad behaald (bij voorkeur in hetzelfde studiegebied) hebben
 • voor de opleiding verzorgende/zorgkundige duaal: vooropleiding moet in hetzelfde studiegebied gevolgd zijn
 • voor de opleiding dakwerken duaal: in het bezit zijn van een medische geschiktheidsverklaring