loader-logo

duaal leren

Duaal leren is het leren van de toekomst!

Duaal leren is een combinatie van ‘leren op school’ en ‘leren in een bedrijf of zaak’.
Je krijgt ‘op school’ 1 dag algemene vorming en 1 dag beroepsgerichte vorming. Op jouw ‘werkplek’ leer je, onder begeleiding van een mentor, de theoretische kennis, de praktische vaardigheden en de attitudes die nodig zijn voor jouw specifieke beroep. 

Je behaalt, als je slaagt, een identiek ‘getuigschrift/diploma’ zoals in het gewone traject secundair onderwijs. Als je niet slaagt voor de algemene vorming, krijgt je enkel een bewijs van beroepskwalificatie.

Een beroepsopleiding is altijd graadsgebonden.

Binnen de duale trajecten kan je volgende opleidingen volgen:

  • 2de graad machinaal houtbewerker duaal
  • 2de graad keukenmedewerker duaal
  • 2de graad hulpkelner duaal
  • 2de graad medewerker ruwbouw duaal
  • 3de graad lassen-constructie duaal (5 en 6 BSO) 
  • 3de graad ruwbouw (5 en 6 BSO)
  • 3de graad restaurant en keuken (5 en 6 BSO)
  • specialisatiejaar zorgkundige (7 BSO)
  • specialisatiejaar interieurbouw (7 BSO)
  • specialisatiejaar dakwerker (7 BSO)

toelatingsvoorwaarden

Bij elke inschrijving wordt via een intakegesprek bepaald of je definitief in aanmerking kan komen voor deze trajecten. Belangrijk is dat je arbeidsbereid EN arbeidsrijp bent.
De delibererende of begeleidende klassenraad van de vorige opleiding en/of trajectbegeleider van de nieuwe duale opleiding geven hierover een (niet bindend) advies.

Contacteer onze school voor meer informatie!