loader-logo

duaal leren

Duaal leren is het leren van de toekomst!

Duaal leren is een combinatie van ‘leren op school’ en ‘leren in een bedrijf of zaak’.
Om een opleiding duaal leren te volgen, is het belangrijk dat je arbeidsbereid ÉN arbeidsrijp bent. Dit betekent dat je gemotiveerd ÉN in staat bent om te leren op een werkvloer.

Tijdens de 2 lesdagen op school krijg je zowel algemene vorming als beroepsgerichte vorming aangeboden. Op jouw werkplek leer je, onder begeleiding van een mentor, theoretische kennis, praktische vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor jouw specifiek beroep.

Een duaal traject bestaat steeds uit één of meerdere clusters en is graadsgebonden.

Een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie, kan behaald worden als je één of meerdere clusters met succes hebt doorlopen. Welke clusters is afhankelijk van de opleiding. ALLE clusters van een traject moeten doorlopen zijn om te kunnen slagen voor de totale opleiding.

Als je slaagt voor jouw beroepsopleiding ÉN voor algemene vorming, behaal je een identiek getuigschrift/diploma als in een voltijds traject secundair onderwijs. Slaag je niet voor algemene vorming dan krijg je een bewijs van beroepskwalificatie.

Een belangrijk verschil met de opleidingen leren en werken is dat de theoretische beroepskennis ook aangeleerd wordt op de werkvloer.
Leren en werken richt zich meer op het leren werken op de werkvloer. De theoretische achtergrond wordt in het centrum gegeven.

Binnen de duale trajecten kan je volgende opleidingen volgen:

2de graad duaal

 • 2de graad machinaal houtbewerker duaal
 • 2de graad keukenmedewerker duaal
 • 2de graad hulpkelner duaal
 • 2de graad medewerker ruwbouw duaal

toelatingsvoorwaarden

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • 15 jaar zijn en de 1ste graad gevolgd hebben
 • aan 16 jaar zonder voorwaarden

3de graad duaal

 • 3de graad lassen-constructie duaal (5 en 6 BSO) 
 • 3de graad ruwbouw (5 en 6 BSO)
 • 3de graad restaurant en keuken (5 en 6 BSO)

toelatingsvoorwaarden

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • geslaagd zijn voor de 2de graad secundair onderwijs

specialisatiejaar duaal

 • specialisatiejaar lasser monteerder (7BSO)
 • specialisatiejaar zorgkundige (7 BSO)
 • specialisatiejaar interieurbouwer (7 BSO)
 • specialisatiejaar dakwerker (7 BSO)

toelatingsvoorwaarden

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • eerder een diploma secundair onderwijs behaald (bij voorkeur in hetzelfde studiegebied) hebben
 • studiegetuigschrift van het 2de jaar 3de graad behaald (bij voorkeur in hetzelfde studiegebied) hebben
 • voor de opleiding verzorgende/zorgkundige duaal: vooropleiding moet in hetzelfde studiegebied gevolgd zijn
 • voor de opleiding dakwerken duaal: in het bezit zijn van een medische geschiktheidsverklaring

Contacteer onze school voor meer informatie!