loader-logo

PERSONENZORG

De opleidingen binnen personenzorg zijn lineaire trajecten. Dit betekent dat deze lopen over één of meerdere jaren.

Je kan pas een ‘certificaat van de beroepsopleiding’ bekomen als je het volledige traject met vrucht afwerkt; met uitzondering van het duaal traject verzorgende/zorgkundige duaal.

Binnen deze lineaire opleiding heb je keuze uit 3 trajecten die elkaar opvolgen:

LOGISTIEK HELPER

Deze opleiding bedraagt minimum 500 uren, waarvan ten minste 250 uren alternerende werkplekopleiding. 
Je kan enkel een kwalificatie behalen als je deze uren haalt en slaagt. 

VERZORGENDE

Deze opleiding bedraagt minimum 2400 uren, waarvan ten minste 1200 uren alternerende werkplekopleiding.
Je kan enkel een kwalificatie behalen als je deze uren haalt en slaagt. 

ZORGKUNDIGE

Deze opleiding kan je verder volgen in het traject ‘zorgkundige duaal‘.

je leert

 • deontologisch handelen
 • schoonmaak en onderhoud, linnendienst, maaltijdzorg 
 • de zorgvrager tillen, verplaatsen en vervoeren 
 • administratieve taken uitvoeren, observeren en rapporteren 
 • animatieactiviteiten ondersteunen

je leert

 • de competenties nodig als logistiek helper 
 • hulp bieden bij verzorging, maaltijd, rust in de eigen leefomgeving van de zorgvrager 
 • schoonmaak en onderhoud van de leefomgeving van de zorgvrager 
 • hulp bieden bij organisatie van de dagelijkse levensverrichtingen

je leert

 • de competenties nodig als verzorgende 
 • EHBO toedienen 
 • eenvoudige verpleegkundige handelingen uitvoeren

Bekijk de visuele voorstelling (structuurschema).Bekijk ook onze andere opleidingen:

verkoop
metaalbewerking
horeca
houtbewerking
bouw
schilder-decoratie