loader-logo

voltijds engagement

Kiezen voor ons Centrum Leren en Werken betekent kiezen voor een voltijds engagement: opleiding in combinatie met een eigen traject (in het centrum of op de werkvloer).

VOLTIJDS ENGAGEMENT

Leren op het centrum bestaat steeds uit 2 opleidingsdagen in het centrum zelf. In het totaal bedraagt dit 15 of 16 lesuren. Dit is afhankelijk van de graad waarin je opleiding krijgt.

Daarnaast streven we steeds naar een voltijds engagement. Dit moet minstens 28 uur per week bedragen, lestijd op school inbegrepen.

We hopen uiteraard dat het traject, naast de schooldagen, een invulling op de werkvloer bevat.
Het zoeken naar een passende tewerkstelling wordt begeleid door een trajectbegeleider. Je kan uiteraard ook zelf zoeken naar een mogelijke werkgever.
Het is alvast de bedoeling dat je een traject op maat kan volgen.


OPLEIDING OP MAAT

opleiding op school

De lesmomenten op school zijn opgesplitst in algemene vorming (AV) en beroepsgerichte vorming (BGV)

Binnen AV wordt met thema’s gewerkt. Deze maken je wegwijs in de maatschappij. Basisvaardigheden als rekenen, ICT, moderne media en taal worden verwerkt. Ook krijg je meer inzicht in geld beheren, diensten en voorzieningen, wettelijke formaliteiten, maatschappelijke weerbaarheid, solliciteren en arbeid. Je oefent ook Engels en Frans, 2 functioneel moderne vreemde talen.
Er wordt aandacht gegeven aan het algemeen welbevinden, groepsvorming, sport, educatieve uitstappen, …

Voor BGV kies je een richting die nauw aansluit bij jouw tewerkstelling.
We spreken hier van een alternerende opleiding. In deze lessen primeert het aanleren van praktische vaardigheden, maar uiteraard wordt er ook de nodige theoretische kennis meegegeven.

Voor de meeste opleidingen geldt een modulair systeem (zie opleidingen) en deze zijn niet gebonden aan een schooljaar. Dit betekent dat je op elk moment van het schooljaar een beroepsopleiding kan beëindigen bij het behalen van een certificaat.

opleiding naast de 2 schooldagen

Er bestaan verschillende mogelijkheden:

  • opleiding op de werkvloer met contract van min. 20 uur/week
  • opleiding op de werkvloer met een stageovereenkomst van min. 12 of 13 uur/week (afhankelijk van je lestijd op school)
  • opleiding via een aangepaste invulling van min. 12 of 13 uur/week (afhankelijk van je lestijd op school)

Je krijgt een trajectbegeleider op school. Deze houdt ook nauw contact met de mentor op jouw werk. Werkervaring is van groot belang in functie van het behalen van getuigschriften binnen ons centrum.


WERK

We verwachten wel van jou dat je werkt omdat de werkervaring van groot belang is voor een kans op een latere tewerkstelling en het kunnen behalen van getuigschriften. 

Je krijgt een trajectbegeleider op school, jouw persoonlijke coach die je door jouw leerproces helpt. Deze houdt nauw contact met de mentor op jouw werk. 

Voor een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt zal een OAO, overeenkomst alternerende opleiding, worden afgesloten met de werkgever. Hierdoor kan je een maandvergoeding ontvangen. Afhankelijk van jouw vooropleiding zal jouw loonberekening anders zijn. 


AANLOOPFASE

Heb je nog niet de nodige praktische vaardigheden of heb je nog niet de passende arbeidsattitudes, dan start je in een aanloopfase.
Je krijgt bijkomende vorming of doet ervaring op op de werkvloer. Na de opleiding zou je over de nodige werkervaring en arbeidsattitudes moeten beschikken om door te stromen naar de reguliere (=gewone) arbeidsmarkt.

Deze aanloopfase wordt georganiseerd door 2 promotoren: vzw Groep Intro en vzw Jongerenatelier.
Vanuit deze organisaties krijg je dan een aanloopcoach toegewezen. Die zal je verder begeleiden tijdens de aangepaste invulling.
Deze aanloopcoach houdt nauw contact met jouw trajectbegeleider op school.


onze opleidingen
werk