loader-logo

DUAAL LEREN 2DE GRAAD

Duaal leren is het leren van de toekomst!

Duaal leren is een combinatie van ‘leren op school’ en ‘leren in een bedrijf of zaak’.
Om een opleiding duaal leren te volgen, is het belangrijk dat je arbeidsbereid ÉN arbeidsrijp bent. Dit betekent dat je gemotiveerd ÉN in staat bent om te leren op een werkvloer.

Tijdens de 2 lesdagen op school krijg je zowel algemene vorming als beroepsgerichte vorming aangeboden. Op jouw werkplek leer je, onder begeleiding van een mentor, theoretische kennis, praktische vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor jouw specifiek beroep.

Een duaal traject bestaat steeds uit één of meerdere clusters en is graadsgebonden.

Een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie, kan behaald worden als je één of meerdere clusters met succes hebt doorlopen. Welke clusters is afhankelijk van de opleiding. ALLE clusters van een traject moeten doorlopen zijn om te kunnen slagen voor de totale opleiding.

Als je slaagt voor jouw beroepsopleiding ÉN voor algemene vorming, behaal je een identiek getuigschrift/diploma als in een voltijds traject secundair onderwijs. Slaag je niet voor algemene vorming dan krijg je een bewijs van beroepskwalificatie.

Een belangrijk verschil met de opleidingen leren en werken is dat de theoretische beroepskennis ook aangeleerd wordt op de werkvloer.
Leren en werken richt zich meer op het leren werken op de werkvloer. De theoretische achtergrond wordt in het centrum gegeven.

Binnen de duale trajecten kan je volgende opleidingen volgen:

2DE GRAAD DUAAL

MEDEWERKER RUWBOUW 2DE GRAAD
HOEKNAADLASSER 2DE GRAAD
MACHINAAL HOUTBEWERKER 2DE GRAAD
MEDEWERKER HOUT 2DE GRAAD
HULPKELNER 2DE GRAAD
KEUKENMEDEWERKER 2DE GRAAD
WINKELMEDEWERKER 2DE GRAAD

toelatingsvoorwaarden 2de graad

  • je bent 15 jaar en hebt de 1ste graad gevolgd
  • je bent 16 jaar, je kan instappen zonder voorwaarden

invulling uren 2de graad

Frans
Engels
1
1
PAV (Nederlands, mavo, wiskunde, natuurwetenschappen) 8
TV/PV (technische en praktische vorming) 6
totaal schoolcomponent 16
alternerend leren* ≥ 20
(volgens sector)

* duaal leren en werken op de werkplek

Als je voor deze vorm van onderwijs kiest, ben je verplicht te voldoen aan het “voltijds engagement”. Naast de twee lesdagen op school, heb je een gepaste invulling voor de resterende drie dagen.

Bekijk hier wat dit inhoudt.


Contacteer onze school voor meer informatie!