loader-logo

VOLTIJDS ENGAGEMENT

Kiezen voor ons centrum duaal leren betekent kiezen voor een voltijds engagement: opleiding in combinatie met een eigen traject op de werkvloer of in afwachting in het centrum.

Leren op het centrum bestaat steeds uit 2 opleidingsdagen in het centrum zelf. In het totaal bedraagt dit 15 of 16 lesuren. Dit is afhankelijk van de graad waarin je opleiding krijgt.

Daarnaast streven we steeds naar een voltijds engagement. Dit moet minstens 28 uur per week bedragen, lestijd op school inbegrepen.

We hopen uiteraard dat het traject, naast de schooldagen, een invulling op de werkvloer bevat.
Het zoeken naar een passende tewerkstelling wordt begeleid door een trajectbegeleider. Je kan uiteraard ook zelf zoeken naar een mogelijke werkgever.
Het is alvast de bedoeling dat je een traject op maat kan volgen.


OPLEIDING OP MAAT

opleiding op school

De lesmomenten op school zijn opgesplitst in algemene vorming (AV) en beroepsgerichte vorming (BGV)

Binnen AV wordt met thema’s gewerkt. Deze maken je wegwijs in de maatschappij. Basisvaardigheden als rekenen, ICT, moderne media en taal worden verwerkt. Ook krijg je meer inzicht in geld beheren, diensten en voorzieningen, wettelijke formaliteiten, maatschappelijke weerbaarheid, solliciteren en arbeid. Je oefent ook Engels en Frans, 2 functioneel moderne vreemde talen.
Er wordt aandacht gegeven aan het algemeen welbevinden, groepsvorming, sport, educatieve uitstappen, …

Voor BGV kies je een richting die nauw aansluit bij jouw tewerkstelling.
We spreken hier van een alternerende opleiding. In deze lessen wordt zowel praktische als theoretische kennis meegegeven.

Voor de meeste opleidingen geldt een modulair systeem (zie opleidingen) en deze zijn niet gebonden aan een schooljaar. Dit betekent dat je op elk moment van het schooljaar een beroepsopleiding kan beëindigen bij het behalen van een certificaat/beroepskwalificatie.

opleiding naast de 2 schooldagen

Er bestaan 3 mogelijkheden:

opleiding op de werkvloer met contract van min. 20 uur/week

opleiding op de werkvloer met een stageovereenkomst van min. 12 of 13 uur/week

opleiding via een aangepaste invulling op school van min. 12 of 13 uur/week

Voor een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt zal een OAO (zie verder*), overeenkomst alternerende opleiding, worden afgesloten met de werkgever. Hierdoor kan je een maandvergoeding ontvangen. Afhankelijk van jouw vooropleiding zal jouw loonberekening anders zijn. 

Je krijgt een trajectbegeleider op school. Deze houdt samen met de leerkracht BGV contact met de mentor op jouw werk. Werkervaring is van groot belang in functie van het behalen van getuigschriften binnen ons centrum.

Heb je nog niet de nodige praktische vaardigheden of heb je nog niet de passende arbeidsattitudes, dan start je in een aanloopfase.
Je krijgt bijkomende vorming of doet ervaring op op de werkvloer. Na de opleiding zou je over de nodige werkervaring en arbeidsattitudes moeten beschikken om door te stromen naar de reguliere (=gewone) arbeidsmarkt.

Deze aanloopfase wordt georganiseerd door 2 promotoren: vzw Groep Intro en vzw Jongerenatelier.
Vanuit deze organisaties krijg je dan een aanloopcoach toegewezen. Die zal je verder begeleiden tijdens de aangepaste invulling.
Deze aanloopcoach houdt nauw contact met jouw trajectbegeleider op school.

Moet je nog even wachten op een werkplek dan sluit je aan bij het traject ‘ME and Myself’ dat in ons centrum wordt georganiseerd.

In deze lesdagen staan we stil bij wie de leerling is, wat hij kan en wat hij wil. We gaan dieper in op verschillende thema’s op vlak van persoonlijke ontwikkeling en doen dit via persoonlijke vorming in combinatie met creatieve vorming. Het is onze bedoeling om elke leerling in dit traject nog meer te laten schitteren vanuit wie hij ‘ECHT’ is, elk met zijn talent, potentieel en vanuit de eigen passie.

Dit traject wordt gecombineerd met een dag BGV of een vormingsdag bij de promotor.


*Overeenkomst Alternerende Opleiding

Voor een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt zal een OAO, overeenkomst alternerende opleiding, worden afgesloten met de werkgever. Hierdoor kan je een maandvergoeding ontvangen. Afhankelijk van jouw vooropleiding zal jouw loonberekening anders zijn. Hoe meer competenties je verwerft, hoe hoger het loont dat je krijgt.

De leerling

  VOOROPLEIDINGSNIVEAUMAANDVERGOEDING
  ° heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigd
  en zit in het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.
  567,00 euro
  ° heeft de tweede graad van het secundair onderwijs wel met succes beëindigd
  en start met een alternerende opleiding
  ° of heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd
  en start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding (het kan eventueel ook om het eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan)
  625,60 euro
  ° heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd
  ° of heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd (het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan).
  ° of heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd.
  674,50 euro
  leervergoeding OAO

  Heb je leer- en werkgoesting, kijk dan zeker eens bij onze opleidingen ‘duaal leren’ of ‘leren en werken’.

  Contacteer ons gerust voor meer informatie. We beantwoorden graag jouw vragen.


  onze opleidingen LEREN EN WERKEN
  onze opleidingen DUAAL LEREN